3d visualisering tjänster

Vi specialiserar oss på beredning av fotorealistiska presentationer av arkitektur och beredning av 3d-produkter.

Vi är en europeisk firma med säte i Wroclaw (Polen). Vi har en stor erfarenhet som underentreprenör för arkitektoniska och industriella firmor från Skandinavien. Vi sysslar med alla etapper av produktion: från skisser till färdiga foton eller filmer. Tack vare våra duktiga anställda, deras engagemang och vår nyaste utrustning utför vi våra order alltid i tid och i mycket konkurrenskraftiga pris (titta på vår prislista).

Vad vi gör

Vi sysslar både med det komplexa genomförandet av order och med vilken etapp som helst i genomförandet av 3D-produktion. Vi jobbar också som medarbetare i sammansatta projekt. De standarder, som vi använder, är kompatibla med de flesta projektkontoren:

Modellering – 3D Studio Max
Rendering – Vray
Postproduktion av scen: Adobe Photoshop
Postproduktion av animering: Adobe After Efects, Adobe Premiere

Projekttjänsten äger rum i Europa. Vi garanterar en lätt kontakt med våra anställda i arbetstid. Kontakt via telefon, e-post, kommunikatörer är på engelska.

Våra produkter

3D-visualiseringar
3D-modeller
3D-animationer
3D-dynamiska modeller – virtuella promenader, panoramor 360
3D-arkitektur visualisering

Våra kompetenser

3D-utformning och arrangemang av scen
3D-modellering
3D-bild och video rendering
Postproduktion av grafik och film

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search